"define moment" — Słownik kolokacji angielskich

define moment kolokacja
Popularniejsza odmiana: define moments
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): określ moment
  1. define czasownik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    With defining moment at hand, is there any need for moment of truth?

powered by  eTutor logo