"define one's role" — Słownik kolokacji angielskich

define one's role kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): określać czyjś rola
  1. define czasownik + role rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Everybody in the area is waiting to see how it will define America's role.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo