"define moments" — Słownik kolokacji angielskich

define moments kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): określ momenty
  1. define czasownik + moment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    With defining moment at hand, is there any need for moment of truth?