"during one's moments" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: during moments
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podczas czyjś momenty
  1. during przyimek + moment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She needed the hope, just like Ben must have during his final moments.

    Podobne kolokacje: