"from this moment" — Słownik kolokacji angielskich

from this moment kolokacja
Popularniejsza odmiana: from the moment
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): od tego momentu
  1. from przyimek + moment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He'd thought she was something special from the moment she'd been brought in.

    Podobne kolokacje:

podobne do "from this moment" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "from this moment" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne
inne