"Moment passes" — Słownik kolokacji angielskich

Moment passes kolokacja
Popularniejsza odmiana: moment passes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Moment mija
  1. moment rzeczownik + pass czasownik
    Luźna kolokacja

    A long moment passed before she was able to see him clearly.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo