"after moments" — Słownik kolokacji angielskich

after moments kolokacja
Popularniejsza odmiana: after a moment
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): po momentach
  1. after przyimek + moment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But after a moment, the little man sat down again.

    Podobne kolokacje: