"study for a moments" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: study for a moment
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nauka dla momenty
  1. study czasownik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He took the opportunity to study her for a moment.

    Podobne kolokacje: