"until moments" — Słownik kolokacji angielskich

until moments kolokacja
Popularniejsza odmiana: until the moment
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do momentów
  1. until przyimek + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Right up until the moment I see you dead, he thought.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo