"with moments" — Słownik kolokacji angielskich

with moments kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z momentami
  1. with przyimek + moment rzeczownik
    Silna kolokacja

    Since our office is with moments, let us husband them.

    Podobne kolokacje: