KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"moment" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

moment rzeczownik

rzeczownik + moment
Kolokacji: 45
moment of one's life • opening moment • moment of one's career • moment of one's birth • moment of silence • moment of triumph • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
2. moment of one's birth = moment z czyjś narodziny moment of one's birth
5. moment of one's arrival = moment z czyjś przyjazd moment of one's arrival
  • He probably had a half dozen begging to serve him within moments of his arrival.
  • Within moments of their arrival, or so it seemed to me, we were working harder than ever before.
  • They waited silently as the moment of his arrival in the future approached.
  • His wife was lost among it, having been separated from him within moments of their arrival.
  • He doesn't deserve to miss the moment of our arrival.
  • Daniel had been standing at attention from the moment of the commodore's arrival.
  • Within moments of my arrival, I felt happiness around me.
  • If someone could give them the local date and time, they would pin down the moment of their arrival.
  • The directors were prepared for the moment of her arrival.
  • From the first moment of his arrival here it had followed him like a shadow.
6. leisure moment = wolny moment leisure moment
7. moment of one's existence = moment z czyjś istnienie moment of one's existence
8. moment of peril = moment zagrożenia moment of peril
9. peak moment = maksymalny moment peak moment
10. Sputnik moment = Moment sputnika Sputnik moment
(4) silence, panic, inertia
Kolokacji: 3
(5) triumph, glory, joy
Kolokacji: 3
(7) dipole, TV, television
Kolokacji: 3
(8) crisis, milestone, watershed
Kolokacji: 3
(9) Kodak, quadrupole, standout
Kolokacji: 3
(10) Movie, episode, throwaway
Kolokacji: 3
moment + rzeczownik
Kolokacji: 5
moment magnitude scale • moment magnitude • moment pass • moment Jones • moment arm
moment + czasownik
Kolokacji: 99
moment passes • moment occurs • moment arrives • moment comes • moment goes • moment looking • moment says • ...
czasownik + moment
Kolokacji: 114
study for a moment • regard for a moment • put for the moment • seize the moment • choose this moment • take a moment • ...
przymiotnik + moment
Kolokacji: 419
long moment • brief moment • final moment • critical moment • crucial moment • memorable moment • rare moment • ...
przyimek + moment
Kolokacji: 25
within moments • during moments • that moment • through moments • with moments • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.