"at one moment" — Słownik kolokacji angielskich

at one moment kolokacja
Popularniejsza odmiana: at the moment
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w jednym momencie
  1. at przyimek + moment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I'm just not sure what to think at the moment.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo