KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"moment of death" — Słownik kolokacji angielskich

moment of death kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): moment śmierci
  1. death rzeczownik + moment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    However, he will clearly remember all your life up to and including the moment of death.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo