"with one's moments" — Słownik kolokacji angielskich

with one's moments kolokacja
Popularniejsza odmiana: with moments
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś momenty
  1. with przyimek + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Since our office is with moments, let us husband them.

    Podobne kolokacje: