"during the moments" — Słownik kolokacji angielskich

during the moments kolokacja
Popularniejsza odmiana: during moments
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podczas momentów
  1. during przyimek + moment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She needed the hope, just like Ben must have during his final moments.

    Podobne kolokacje: