"of moments" — Słownik kolokacji angielskich

of moments kolokacja
Popularniejsza odmiana: of the moment
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z momentów
  1. of przyimek + moment rzeczownik
    Silna kolokacja

    "They just happened to be guys off the street of the moment."

    Podobne kolokacje: