"drawn-out moment" — Słownik kolokacji angielskich

drawn-out moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozlewny moment
  1. drawn-out przymiotnik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There was a drawn-out moment of silence.

    Podobne kolokacje: