"moment of one's existence" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): moment z czyjś istnienie
  1. existence rzeczownik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I think he lived for analyzing every moment of my existence.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo