"in those moments" — Słownik kolokacji angielskich

in those moments kolokacja
Popularniejsza odmiana: in a moment
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w tych momentach
  1. in przyimek + moment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Two things happened very quickly then, almost in the same moment.

    Podobne kolokacje: