KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"eternal moment" — Słownik kolokacji angielskich

eternal moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): moment przedwiecznego Boga
  1. eternal przymiotnik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There was a terrifying, eternal moment when he could not suck in air.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo