"in a moments" — Słownik kolokacji angielskich

in a moments kolokacja
Popularniejsza odmiana: in a moment
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w momenty
  1. in przyimek + moment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Two things happened very quickly then, almost in the same moment.

    Podobne kolokacje: