"design" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

design rzeczownik

rzeczownik + design
Kolokacji: 292
costume design • product design • fashion design • aircraft design • lighting design • engine design • garden design • landscape design • ...
design + rzeczownik
Kolokacji: 231
design team • design element • design firm • design feature • design process • design award • design studio • design flaw • ...
design + czasownik
Kolokacji: 131
design features • design incorporates • design allows • design includes • design uses • design makes • design calls • design comes • ...
czasownik + design
Kolokacji: 129
study design • submit designs • create designs • include design • produce designs • build to a design • know for one's designs • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
2. submit designs = przedłóż projekty submit designs
9. design called = projekt zadzwonił design called
11. design known = projekt znany design known
12. help design = pomoc projekt help design
13. design is copied = projekt jest naśladowany design is copied
14. offer design = oferta projekt offer design
15. design is chosen = projekt jest wybrany design is chosen
16. design is inspired = projekt jest zainspirowany design is inspired
  • The current hotel is a new building with a design inspired by the original, which opened on August 23, 1997.
  • The design is inspired by the arts and crafts movement.
  • Shaw's design was inspired by a trip he made through Europe in 1913.
  • The project's design is inspired by an ancient spa town.
  • The designs are usually inspired by nature, but they can also be in the form of abstract art.
  • The new design was very much inspired by the look of the Hayabusa.
  • He said his design was inspired by a tomato worm.
  • The design of the course was inspired by Scottish golf courses.
  • The designs were not necessarily inspired by visits to any particular country.
  • The design was inspired by the dress of a Sami woman.
17. design is modified = projekt jest zmodyfikowany design is modified
20. specialize in design = specjalizuj się w projekcie specialize in design
23. design is completed = projekt uzupełniają design is completed
25. design is approved = projekt zostanie zatwierdzony design is approved
26. give a design = daj projekt give a design
28. design is considered = projekt jest uznawany design is considered
29. teach design = naucz projektu teach design
32. focus on design = nacisk na projekt focus on design
33. design is seen = projekt jest zobaczony design is seen
34. come up with a design = wystaraj się o projekt come up with a design
35. design is built = projekt jest budzony design is built
36. design is prepared = projekt jest sporządzony design is prepared
39. design is selected = projekt jest wybrany design is selected
40. set design = zbiór projekt set design
41. aid Design = Projekt pomocowy aid Design
przymiotnik + design
Kolokacji: 450
original design • graphic design • interior design • basic design • architectural design • industrial design • intelligent design • ...
przyimek + design
Kolokacji: 29
by design • of design • including design • in design • about design • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.