"design is seen" — Słownik kolokacji angielskich

design is seen kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt jest zobaczony
  1. see czasownik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In each era of construction, the chosen design was seen as controversial.

    Podobne kolokacje: