"create designs" — Słownik kolokacji angielskich

create designs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): utwórz projekty
  1. create czasownik + design rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    So why are we offered all these different ways of creating a design?

powered by  eTutor logo