BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"include design" — Słownik kolokacji angielskich

include design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj projekt
  1. include czasownik + design rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The new group's services will include executive education, planning, design and custom development.

powered by  eTutor logo