"prepare designs" — Słownik kolokacji angielskich

prepare designs kolokacja
Popularniejsza odmiana: design is prepared
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporządź projekty
  1. prepare czasownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A design with a pediment was prepared for this front, but is thought never to have been built.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo