"design is prepared" — Słownik kolokacji angielskich

design is prepared kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt jest sporządzony
  1. prepare czasownik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A design with a pediment was prepared for this front, but is thought never to have been built.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo