"incorporate designs" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): włącz projekty
  1. incorporate czasownik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Q. How can you incorporate sustainable design into your practice?