"design is introduced" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt jest wprowadzony
  1. introduce czasownik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The current design was introduced at the end of 2009.

    Podobne kolokacje: