"design is copied" — Słownik kolokacji angielskich

design is copied kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt jest naśladowany
  1. copy czasownik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    His basic design was copied and soon spread over all of Europe.

    Podobne kolokacje: