"design known" — Słownik kolokacji angielskich

design known kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt znany
  1. know czasownik + design rzeczownik
    Silna kolokacja

    This design, sometimes known as a "slot mask", became common in the 1970s.

    Podobne kolokacje: