"design chosen" — Słownik kolokacji angielskich

design chosen kolokacja
Popularniejsza odmiana: design is chosen
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt wybrany
  1. choose czasownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was not the design ultimately chosen by the American industry.

    Podobne kolokacje: