Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"design" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

design rzeczownik

rzeczownik + design
Kolokacji: 292
costume design • product design • fashion design • aircraft design • lighting design • engine design • garden design • landscape design • ...
design + rzeczownik
Kolokacji: 231
design team • design element • design firm • design feature • design process • design award • design studio • design flaw • ...
design + czasownik
Kolokacji: 131
design features • design incorporates • design allows • design includes • design uses • design makes • design calls • design comes • ...
czasownik + design
Kolokacji: 129
study design • submit designs • create designs • include design • produce designs • build to a design • know for one's designs • ...
przymiotnik + design
Kolokacji: 450
original design • graphic design • interior design • basic design • architectural design • industrial design • intelligent design • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 89
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 118
(2) graphic, graphical
Kolokacji: 2
(4) basic, standard, modular
Kolokacji: 3
(6) industrial, state-of-the-art
Kolokacji: 2
(17) final, ultimate
Kolokacji: 2
(18) traditional, unorthodox
Kolokacji: 2
(19) similar, uniform, standardized
Kolokacji: 3
(24) floral, hybrid
Kolokacji: 2
(25) American, Georgian, two-stage
Kolokacji: 3
(30) Best, better, improved
Kolokacji: 3
(31) common, vernacular
Kolokacji: 2
(34) visual, optical
Kolokacji: 2
(41) British, Chinese
Kolokacji: 2
(42) compact, elliptical
Kolokacji: 2
(43) bold, cab-forward
Kolokacji: 2
(44) poor, inadequate
Kolokacji: 2
(46) French, Dutch, Finnish
Kolokacji: 3
(51) automotive, computer-generated
Kolokacji: 2
(52) sophisticated, high-tech
Kolokacji: 2
(53) alternative, alternate
Kolokacji: 2
(55) single, only, exclusive
Kolokacji: 3
(57) Japanese, Indian
Kolokacji: 2
(58) circular, solar, global
Kolokacji: 3
(61) residential, cable-stayed
Kolokacji: 2
(62) Soviet, Russian
Kolokacji: 2
(67) commercial, flashy, cheap
Kolokacji: 3
(74) Victorian, proper, appropriate
Kolokacji: 3
(75) patented, proprietary
Kolokacji: 2
(76) possible, workable, promising
Kolokacji: 3
(78) whole, entire, total
Kolokacji: 3
(79) instructional, thematic
Kolokacji: 2
(80) interesting, influential
Kolokacji: 2
(81) interactive, repetitive
Kolokacji: 2
(82) unconventional, quirky
Kolokacji: 2
1. unconventional design = niekonwencjonalny projekt unconventional design
2. quirky design = dziwaczny projekt quirky design
(83) Western, Oriental
Kolokacji: 2
(84) rectangular, angular
Kolokacji: 2
(85) Romanesque, Moorish, Islamic
Kolokacji: 3
(86) complete, pure, perfect
Kolokacji: 3
(87) theatrical, stylized
Kolokacji: 2
(88) exact, precise, rigorous
Kolokacji: 3
(89) reverse, rear
Kolokacji: 2
(91) conscious, delicate, sensitive
Kolokacji: 3
(93) curved, curvilinear
Kolokacji: 2
(94) flexible, passive
Kolokacji: 2
(96) inspired, best-known, divine
Kolokacji: 3
(97) heraldic, symbolic
Kolokacji: 2
(98) Italianate
Kolokacji: 1
(99) military, aggressive
Kolokacji: 2
(100) iconic, pictorial
Kolokacji: 2
(104) expensive, low-cost
Kolokacji: 2
(105) messy, uncluttered
Kolokacji: 2
(106) imperial, blue, low
Kolokacji: 3
(107) durable, longitudinal
Kolokacji: 2
(108) African, visionary
Kolokacji: 2
(109) typographic, typographical
Kolokacji: 2
(110) thoughtful, purposeful
Kolokacji: 2
(111) subtle, slick, artful
Kolokacji: 3
(112) institutional, space-saving
Kolokacji: 2
(113) engraved, incised
Kolokacji: 2
(115) electrical, thermal
Kolokacji: 2
(116) one-piece, two-piece
Kolokacji: 2
(117) hierarchical, vertical
Kolokacji: 2
(118) minimalistic, minimal
Kolokacji: 2
przyimek + design
Kolokacji: 29
by design • of design • including design • in design • about design • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.