ANGIELSKI NA WIELKANOC!Roczny kurs angielskiego online -40%. Ucz się bezpiecznie z domu.Sprawdź

"design" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

design rzeczownik

rzeczownik + design
Kolokacji: 292
costume design • product design • fashion design • aircraft design • lighting design • engine design • garden design • landscape design • ...
design + rzeczownik
Kolokacji: 231
design team • design element • design firm • design feature • design process • design award • design studio • design flaw • ...
design + czasownik
Kolokacji: 131
design features • design incorporates • design allows • design includes • design uses • design makes • design calls • design comes • ...
czasownik + design
Kolokacji: 129
study design • submit designs • create designs • include design • produce designs • build to a design • know for one's designs • ...
przymiotnik + design
Kolokacji: 450
original design • graphic design • interior design • basic design • architectural design • industrial design • intelligent design • ...
przyimek + design
Kolokacji: 29
by design • of design • including design • in design • about design • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
1. by design = celowo, z zamysłem (np. zrobić coś) by design
7. through design = przez projekt through design
9. between design = między projektem between design
10. due to one's design = z powodu czyjś projekt due to one's design
11. such as design = taki jak projekt such as design
18. among one's designs = wśród czyjś projekty among one's designs

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.