"into designs" — Słownik kolokacji angielskich

into designs kolokacja
Popularniejsza odmiana: into the design
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do projektów
  1. into przyimek + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Much more effort needs to go into design, I think.

    Podobne kolokacje: