"through design" — Słownik kolokacji angielskich

through design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez projekt
  1. through przyimek + design rzeczownik
    Silna kolokacja

    Many people find that they live alone through no plan or design.

    Podobne kolokacje: