"about the design" — Słownik kolokacji angielskich

about the design kolokacja
Popularniejsza odmiana: about design
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): o projekcie
  1. about przyimek + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This is why I write so much about design here.

    Podobne kolokacje: