"at several Enquirer Designs" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: at design
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przy kilka Enquirer Designs
  1. at przyimek + design rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Not everyone has the right type of brain to do programming - some will be better at design for example.

    Podobne kolokacje: