"design" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

design rzeczownik

rzeczownik + design
Kolokacji: 292
costume design • product design • fashion design • aircraft design • lighting design • engine design • garden design • landscape design • ...
design + rzeczownik
Kolokacji: 231
design team • design element • design firm • design feature • design process • design award • design studio • design flaw • ...
design + czasownik
Kolokacji: 131
design features • design incorporates • design allows • design includes • design uses • design makes • design calls • design comes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 32
(4) use, utilize, employ, abuse
Kolokacji: 4
1. design makes = projekt robi design makes
2. design comes = projekt przychodzi design comes
3. design works = projekt pracuje design works
5. design creates = projekt stwarza design creates
6. design evolves = projekt ewoluuje design evolves
7. design goes = projekt idzie design goes
8. design produces = projekt produkuje design produces
9. design develops = projekt rozwija design develops
10. design becomes = projekt staje się design becomes
11. design fails = oceny niedostateczne projektowe design fails
12. design builds = budowy ciała projektowe design builds
13. design progresses = projekt posuwa się do przodu design progresses
14. design derives = projekt wywodzi się design derives
15. design forms = formy projektowe design forms
16. design grows = projekt rośnie design grows
17. design increases = wzrosty projektowe design increases
18. design mounts = projekt wzrasta design mounts
19. design matures = projekt dojrzewa design matures
(7) consist, exist
Kolokacji: 2
(12) provide, offer, date
Kolokacji: 3
(13) mean, emphasize, place, aim
Kolokacji: 4
(14) win, achieve, borrow, earn
Kolokacji: 4
(18) differ, contrast
Kolokacji: 2
(20) depend, rely
Kolokacji: 2
(21) exhibit, display
Kolokacji: 2
czasownik + design
Kolokacji: 129
study design • submit designs • create designs • include design • produce designs • build to a design • know for one's designs • ...
przymiotnik + design
Kolokacji: 450
original design • graphic design • interior design • basic design • architectural design • industrial design • intelligent design • ...
przyimek + design
Kolokacji: 29
by design • of design • including design • in design • about design • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.