"design becomes" — Słownik kolokacji angielskich

design becomes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt staje się
  1. design rzeczownik + become czasownik
    Luźna kolokacja

    Fashion and design have become driving forces in contemporary culture.

    Podobne kolokacje: