"design incorporates" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt zawiera
  1. design rzeczownik + incorporate czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Its design incorporates a chef's table behind the kitchen for up to eight people.

    Podobne kolokacje: