"design allows" — Słownik kolokacji angielskich

design allows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt pozwala
  1. design rzeczownik + allow czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    This design allows for the building to use nearly 60% less energy than most other buildings of the sort.

powered by  eTutor logo