"design assistance" — Słownik kolokacji angielskich

design assistance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomoc projektowa
  1. design rzeczownik + assistance rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The goal of the Green Building program area is to provide early stage green design assistance for commercial, institutional, and residential projects.