"design creates" — Słownik kolokacji angielskich

design creates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt stwarza
  1. design rzeczownik + create czasownik
    Zwykła kolokacja

    The design of gender-specific software, such as video games created for females.

    Podobne kolokacje: