"design matures" — Słownik kolokacji angielskich

design matures kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt dojrzewa
  1. design rzeczownik + mature czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The design never fully matured, and it was unable to reach its goals.

    Podobne kolokacje: