"schematic design" — Słownik kolokacji angielskich

schematic design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): schematyczny projekt
  1. schematic przymiotnik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Others developed their ideas more fully into schematic designs.

    Podobne kolokacje: