"design goes" — Słownik kolokacji angielskich

design goes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt idzie
  1. design rzeczownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    "They had this incredible vision that design was going to change the world."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo