"design derives" — Słownik kolokacji angielskich

design derives kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt wywodzi się
  1. design rzeczownik + derive czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His multicolored designs derive from his experiments with a paper used to make dollar bills.

    Podobne kolokacje: