"design" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

design rzeczownik

rzeczownik + design
Kolokacji: 292
costume design • product design • fashion design • aircraft design • lighting design • engine design • garden design • landscape design • ...
design + rzeczownik
Kolokacji: 231
design team • design element • design firm • design feature • design process • design award • design studio • design flaw • ...
design + czasownik
Kolokacji: 131
design features • design incorporates • design allows • design includes • design uses • design makes • design calls • design comes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 32
(4) use, utilize, employ, abuse
Kolokacji: 4
(7) consist, exist
Kolokacji: 2
1. design changes = zmiany projektowe design changes
2. design varies = projekt różni się design varies
3. design enables = projekt umożliwia design enables
4. design improves = projekt poprawia się design improves
5. design receives = projekt otrzymuje design receives
6. design brings = projekt przynosi design brings
7. design focuses = naciski projektowe design focuses
8. design adds = projekt dodaje design adds
9. design contributes = projekt przyczynia się design contributes
10. design lends = projekt pożycza design lends
11. design conforms = projekt zgadza się design conforms
12. design undergoes = projekt przechodzi design undergoes
13. design adorns = projekt ozdabia design adorns
(12) provide, offer, date
Kolokacji: 3
(13) mean, emphasize, place, aim
Kolokacji: 4
(14) win, achieve, borrow, earn
Kolokacji: 4
(18) differ, contrast
Kolokacji: 2
(20) depend, rely
Kolokacji: 2
(21) exhibit, display
Kolokacji: 2
czasownik + design
Kolokacji: 129
study design • submit designs • create designs • include design • produce designs • build to a design • know for one's designs • ...
przymiotnik + design
Kolokacji: 450
original design • graphic design • interior design • basic design • architectural design • industrial design • intelligent design • ...
przyimek + design
Kolokacji: 29
by design • of design • including design • in design • about design • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.