"Design varies" — Słownik kolokacji angielskich

Design varies kolokacja
Popularniejsza odmiana: design varies
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Projekt różni się
  1. design rzeczownik + vary czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Some were larger than others, but the design never varied.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo